Veikkaukselle uudet vaatteet – viestintäkokonaisuus

Vuoden 2018 alussa Veikkaus järjesti vaatesuunnittelukilpailun, jolla haettiin uutta ilmettä noin tuhannelle yhtiön työntekijälle. Hoidin kilpailun viestinnän ja sisällöntuotannon konsulttina alusta loppuun.

296

Kilpailu oli Veikkauksen brändille merkittävä: asiakaspalvelijat ovat Veikkauksen kasvot ja heillä on vuosittain miljoonittain kohtaamisia ympäri Suomen. Laadin viestinnän tavoitteet ja suunnittelin ja toteutin sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän. Intrassa ja henkilökunnan somekanavissa toteutetulla sisäisellä viestinnällä pidimme Veikkauksen asiakaspalvelijat tietoisina kilpailun etenemisestä ja tuloksista. Ulkoisen viestinnän tärkein kohderyhmä oli tarkasti rajattu: suomalaiset vaatesuunnittelijat tuli saada kiinnostumaan kilpailusta ja osallistumaan siihen. Tässä tavoitteessa onnistuimme erinomaisesti. Kilpailuun tuli 42 ehdotusta, joista huippuluokan ehdotuksia oli pitkä liuta.

Suunnittelin yhdessä Veikkauksen viestinnän kanssa kilpailulle omat verkkosivut, jonne tuotin kaiken sisällön. Tärkeimpänä yksittäisenä sisältönä oli suunnittelijoille tehty kilpailutehtävää valaiseva video, jonka käsikirjoitin ja ohjasin. Video toteutettiin yhdessä Veikkauksen bränditiimin kanssa. Kilpailun käynnistysvaiheessa hoidin mediaviestinnän, tein sisäisen viestinnän tekstit ja uutiskirjetekstit sekä koordinoin sisältöjen julkaisemisen eri kanavissa Veikkauksen ja kumppanina toimineen Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa. Sisäistä viestintää pidettiin yllä kilpailun kuluessa uusin tekstein ja kuvin.

Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Kirsimari Kärkkäinen. Toteutin kilpailun ratkaisuun liittyvän mediaviestinnän ja tuotin sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän teksti- ja kuvasisällöt. Lisäksi tein Kirsimari Kärkkäisestä videohaastattelun somekäyttöön.

Kaikkiaan projekti onnistui erinomaisesti, sekä kokonaisuutena että erikseen viestinnän osalta.