Tasapeli! Viestintäkokonaisuus maahanmuuttoasenteista

111
Toteutimme ihmisten asenteista suurgallupin yhdeksällä tarkkaan valitulla paikkakunnalla ympäri Suomen.

Turvapaikanhakijoihin liittyvä julkinen keskustelu oli pakolaiskriisin keskellä vahvasti vastakkaisten mielipiteiden sävyttämää. Asiaan myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvat tuntuivat molemmat pitävän omaa näkemystään enemmistön mielipiteenä.

Perinteinen media ei mielestämme onnistunut objektiivisesti analysoimaan suomalaisten tuntoja, mikä vaikutti johtaneen tiedotusvälineiden legitimiteetin heikkenemiseen molempien ääripäiden silmissä. Raymondin toimituksessa näimme, että yksi hyvin oleellinen asia oli jäänyt selvittämättä: Miten suomalaisten suhtautuminen turvapaikanhakijoihin oikeasti jakautuu kansan kesken? Kuinka voimakkaita päädyt ovat ja ketkä haluavat pysytellä keskellä?

Kesällä 2016 selvitimme asiaa Taloustutkimuksen kanssa toteutetulla tutkimuksella (N=1002). Lisäksi toteutimme suuren katugallupin yhdeksällä tarkkaan valitulla paikkakunnalla, joiden katsoimme yhdessä antavan edustavan kuvan suomalaisista turvapaikanhakijoiden suhteen. Julkaisimme tutkimustulokset sekä 126 kansalaisen kuvalla ja nimellä varustetun mielipiteen Raymond-lehdessä sekä 
raymond.fi-sivustolla. Tutkimuksen tärkein tulos oli se, että itse asiassa suurin ryhmä oli se, joka ei halua asemoida itseään kummallekaan puolelle.

Tavoittelimme tärkeäksi katsomallemme aiheelle näkyvyyttä myös muissa medioissa, ja onnistuimme siinä erinomaisesti: